saleh-manager 1401-05-16 0 دیدگاه

سود بانکی در ترکیه سال ۲۰۲۲ به چه میزان است؟

سود بانکی در ترکیه سال ۲۰۲۲ به چه میزان است؟

آیا برای سودهای بانکی مالیات تعلق میگیرد؟

 

سود سپرده های بانک های ترکیه در سال ۲۰۲۲ چقدر است ؟

بر اساس اعلامیه بانک مرکزی ترکیه مقدار سودهای بانکی بستگی به مقدار سپرده و مدت زمان شما دارد. که بین ۱۴درصد الی ۱۷درصد در بانک ها متفاوت است.

بطور مثال برای مبلغ ۱ میلیون لیر در یکی از بانک ها مقدار سود پرداختی به شکل زیر است:

مقدار سود پرداختی برای ۳۲ روز – حدود ۱۲۰۰۰ لیر

مقدار سود پرداختی برای ۹۲ روز – حدود ۳۳۵۰۰ لیر

مقدار سود پرداختی برای ۱۸۲ روز – حدود ۶۴۰۰۰ لیر

 

این مبالغ با کسر مالیات بر سود است و خالص پرداختی بانک می باشد.

شما در لینک زیر میتوانید به صورت آنلاین مقدار سود را بر اساس مقدار سپرده و تعداد روزها به صورت آنلاین در بانک زراعت ترکیه را حساب کنید.

محاسبه سود سپرده های زراعت بانک

میزان سود پرداختی بستگی به بانک محل سپرده دارد.

نظر بدهید