saleh-manager 1401-10-01 0 دیدگاه

قوانین خرید ملک برای شهروندی در سال ۲۰۲۳ | تغییرات مهم

قوانین خرید ملک برای شهروندی

قوانین خرید ملک برای شهروندی در سال ۲۰۲۳

در دستورالعمل جديد بیان شده است که افرادی که قبل از قانون سال ۲۰۱۸ زمانی که شهروندی یک میلیون دلار بود خرید ملک کرده اند برای این افراد ملاک همان یک میلیون دلار خواهد بود و برای افرادی که در دوره قانون ۲۵۰ هزار دلار خرید کرده اند قانون ۴۰۰ هزار دلار فعلی ملاک عمل خواهد بود.

مبلغ شهروندی همچنان ۴۰۰ هزار دلار است و تغییری در میزان آن اعمال نمی شود.

با توجه به تغییرات مهم قوانین خرید ملک برای شهروندی از ابتدای سال ۲۰۲۳ روی هر سند اشتراکی با هر قیمتی بالای ۴۰۰ هزار دلار فقط یک شهروندی به یک خانواده اعطا می شود و برای افراد بالای ۱۸ سال در آن خانواده باید ملک جداگانه بالای ۴۰۰ هزاردلار خریداری شود.

(پیش از این الزام یک ملک برای یک خانواده فقط درمورد اقامت ها بود که اکنون این قانون برای شهروندی هم اعمال می شود، مثلا اگر شما یک ملک با ارزش ۲ میلیون دلار هم خریداری کنید فقط یک شهروندی به آن ملک تعلق می گیرد)

دریافت شهروندی روی هر سند ملکی در طول عمر آن ملک فقط یکبار امکان پذیر است.

(تا پیش از این دو مالک قبلی و شش ماه قبل از خرید نباید صاحب ملک خارجی می بود)

تغییر دیگر مربوط به فروشنده های شرکتی است که طبق قانون جدید در بین شرکای شرکت فروشنده، فرد خارجی یا خارجی که قبلا شهروند شده نباید حضور داشته باشد.
برای دریافت و مطالعه متن کامل این تغییرات می توانید فایل PDF این قوانین جدید را از لینک زیر دانلود کنید.

https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db/20195-sayili-genelge-degisikligi-hk

نظر بدهید